Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (2024)

Thea Fierens

Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

 • Report this post

Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland

3

Like Comment

To view or add a comment, sign in

More Relevant Posts

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (6)

  9

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  Last week, the UNFPA State of World Population report was presented in The Hague by former colleagues from #UNFPA and Rutgers Nederland The report highlights the progress that has been made in the 30 years since the International Conference on Population and Development — where world leaders defined a bold agenda to put people's sexual and reproductive health and rights at the heart of development. Great progress has been in the last 30 years, yet despite this success, the rate of progress has slowed in recent years, and millions remain far behind, particularly the most marginalized.https://lnkd.in/eeyhBFCeArthur Erken Sharif Egal #Rutgers #SDGCafe SDG Nederland Yvonne Bogaarts Birgit Van Hout Saskia Schellekens Karen Daduryan Ian Thorpe

  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (10)
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (11)
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (12)
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (13)
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (14)

  44

  1 Comment

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  Some first impressions of the latest #SDGCafe at #Leeuwarden. A good vibe in the #kanselarijDebate about the future of young people/farmers (Friesland and Africa) and the role of the agricultural education. Large scale or biobased? Production export first or knowledge export first? Eu rules and financial support - more or less? Tradition versus innovation. All the issues were explored, step by step, in the dynamics of the SDG’s #deuitkijkers #spark #SDGCafe SDG Nederland Sandra Pellegrom Jos Walenkamp #aeres Lieneke Hoeksma Janneke Stuive - Stelpstra

  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (19)
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (20)
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (21)

  6

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  Op weg naar #DeKanselarij, Leeuwarden, gebouwd om gezag uit te stralen. En vanmiddag gaat daar het #SDGCafe plaatsvinden! Over de Friese aanpak van de #SDG’s en de rol van het onderwijs en jongeren (boeren) daarbij. In een #Rijksmonument! Welkom!! Sandra Pellegrom SDG Nederland Ministerie van Buitenlandse Zaken #SPARK #deUitkijkers Janneke Stuive - Stelpstra

  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (25)
  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (26)

  17

  1 Comment

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  Welcome dear all at the Netherlands-Ghana business tourism expo, august 28-31. With support of the #SDGCafe! SDG Nederland Sandra Pellegrom Ministerie van Buitenlandse Zaken PUM VNO-NCW Jacco Vonhof Peter Bongaerts

  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (31)

  1

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  En nogmaals een oproep om je aan te sluiten bij het aanstaande #SDGCafe. Aanmelden kan nog, laat even weten dat je komt bij: Thea.Fierens@gmail.comSDG Café: thema: een nieuw perspectief voor jonge agrariërs16 april 2024 - 15:00 - 18:00Kanselarij in LeeuwardenSluit je nu aanJonge boeren en de toekomst van FrieslandSociale samenhang is onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving, ook in Friesland. Nu is Friesland in Nederland een bijzonder geval. Er zijn veel studies gedaan naar welvaart, sociaal economische klasse, opleiding, gezondheid en welzijn die altijd een verband laten zien tussen de mate van welvaart en het geluksgevoel van mensen. Friesland scoort consequent laag in zaken zoals inkomen en opleiding, en zou daarom ook laag moeten scoren op welzijnsindicatoren als ervaren geluk, gezondheid en het doen van vrijwilligerswerk. Maar dat blijkt niet het geval. Ondanks de lage scores op economische indicatoren scoort Friesland hoog op tal van welzijnsindicatoren. Dat wordt de Friese paradox genoemd: het financieel minder hebben, maar toch gelukkiger zijn.Tijdens dit SDG-Café gaan we met elkaar in gesprek over hoe wij in Friesland de grote ‘opgaven’ aanpakken. We richten ons hierop jonge boeren en het onderwijs. Welke stappen worden er al gezet en welke routes worden gevolgd. Hoe zien jonge boeren zelf de toekomst voor zich? Met welke uitdagingen hebben zij te maken? Wat kunnen we hiervan leren? En hoe kijkt het onderwijs hier naar?We gaan in gesprek met jonge boeren en professionals uit het onderwijs. Daarnaast is er ruimte voor een aantal pitches. Ben jij zelf nauw betrokken bij dit onderwerp en wil je graag jouw visie delen? Laat het ons weten via info@deuitkijkers.nl.Dinsdag 16 april 2024Van 15.00 – 17.00 met aansluitend een borrelKanselarij in LeeuwardenVoor iedereen die betrokken is bij dit onderwerp

  • Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (34)

  10

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  Bravo! Janneke Stuive - Stelpstra Jos Walenkamp Lieneke Hoeksma

  5

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities) #SDGCafe

  3

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • Thea Fierens

  Coördinator #SDGCafe, voormalig Hoogheemraad/commissioner Waterauthority; PUM, HHS, vm ExCo Dir. United Nations, vm lid Tweede Kamer

  • Report this post

  Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities) #SDGCafe

  5

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (43)

Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (44)

2,012 followers

 • 1,040 Posts

View Profile

Follow

Explore topics

 • Sales
 • Marketing
 • Business Administration
 • HR Management
 • Content Management
 • Engineering
 • Soft Skills
 • See All
Thea Fierens on LinkedIn: Yes! Sandra Pellegrom Max Koffi Janneke Stuive - Stelpstra SDG Nederland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 6540

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.